PRVI v roce 2019: Terénní výzkum v zařízeních rané péče a vzdělávání

Projekt PRVI, financovaný Technologickou agenturou ČR, má dvě základní složky: výzkumnou a aplikační. V minulém díle série jste se mohli dozvědět o naší spolupráci se středními školami, které jsou aplikačními garanty, tedy partnery projektu. V tomto díle nahlédneme na výzkumnou část a to konkrétně etnografické pozorování v zařízeních pro děti do tří let a rozhovory s rodiči a vychovatelkami. Etnografický výzkum a sběr dat koordinuje Mgr. Lucie Jarkovská PhD.

13. 2. 2020

Zdroj: Internet

Etnografie a rozhovory v projektu PRVI slouží především k mapování, analýze a dokumentaci zkušeností klíčových aktérů institucionální rané péče. Klíčová témata pro pozorování jsou např. prostředí, adaptace, vzdělávací cíle a jejich naplňování, hry a činnosti, sociální interakce (samostatnost, přátelství, konflikty), přístup pedagogického personálu. Abychom zachytily různorodost existujících zařízení, vybrali jsme je nejen podle různých typů (soukromá dětská skupina, zařízení navazující na veřejné jesle, mikrojesle, mateřská škola, která z provozních důvodů musí brát dvouleté děti, mateřská škola, která zřídila zvláštní třídu pro dvouleté děti), ale také podle lokalit, ve kterých se nacházejí (města, menší obce). 

V prvním roce projektu jsme zahájily vstup do terénu pozorováním ve třech institucích, které se lišily svou velikostí i cílovou skupinou. Dvě z těchto zařízení se nacházejí v Brně a jedno v Ostravě. Ač obě velká města, liší se Brno a Ostrava demografickou situací. Zatímco v Brně veřejné mateřské školy sotva pojmou kohortu tříletých, v Ostravě dochází k rapidnímu úbytku obyvatel a veřejné mateřské školy svou kapacitu tříletými nutně nenaplní. Zároveň jde o velké sídlo, kde velikost a množství veřejných mateřských škol umožňuje, aby si některé mateřské školy zřídily třídy specializované na dvouleté děti. 

V jedné z institucí se nám po rozhovorech s ředitelkou podařilo identifikovat limity, na které může práce s dětmi do tří let ve veřejném sektoru narážet, což je především velikost tříd (až 28 dětí) a personální poddimenzovanost (nap. 2 učitelky ve třídě se překrývají jen část dne). Pokud chce mateřská škola zajistit vhodnější podmínky pro mladší děti, musí si individuálně shánět dofinancování. Dále bylo zahájeno pozorování v dětské skupině, která nabízí péči o děti od jednoho do čtyř let a její pedagogický přístup je silně inspirován montessori pedagogikou a v dětské skupině, která poskytuje péči a vzdělávání dětem od jednoho roku do šesti let. Ve všech těchto zařízeních jsme se zaměřily na sledování organizace času, praktických řešení situací jako je podávání stravy nebo ranní přechod dětí od rodičů do třídy. V roce 2020 plánujeme pokračovaní těchto výzkumných spoluprací ale také rozšiřování portfolia zařízení o nové typy. Jestli máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info