Bez popisku

Co děláme

V rámci projektu PRVI nyní realizujeme etnografický výzkum každodennosti dětí a učitelek v jednotlivých zařízeních a polostrukturované rozhovory se zřizovateli, řediteli a ředitelkami, pedagogickým a podpůrným personálem a rodiči využívajícími služby institucionální rané péče. Zařízení vybíráme nejen podle různých typů (soukromá dětská skupina, zařízení navazující na veřejné jesle, mikrojesle, mateřská škola, která z provozních důvodů musí brát dvouleté děti, mateřská škola, která zřídila zvláštní třídu pro dvouleté děti), ale také podle lokalit, ve kterých se nacházejí (města, menší obce). Klíčová témata pro pozorování jsou např. prostředí, adaptace, vzdělávací cíle a jejich naplňování, hry a činnosti, sociální interakce (samostatnost, přátelství, konflikty), přístup pedagogického personálu.

Kromě výzkumu v terénu provádíme i analýzu současných diskuzí o rané péči a výchově v ČR. Diskuze o umisťování dvouletých dětí do mateřských škol, která proběhla na jaře roku 2018, k tomu představuje dobrou příležitost. Cílem je analyzovat současné způsoby vnímání institucionální rané péče a definic jejího významu a náplní, a rozumět tak daným diskuzím v širších sociologických, pedagogických a historických souvislostech. Tato kombinace metodologických přístupů zajistí sociologicko-pedagogickou interdisciplinaritu, která je nosním pilířem celého projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info