Výukové materiály

Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozšíření výzkumné oblasti rané péče a výchovy v českém pedagogickém diskurzu. Zmapovaly jsme zkušenosti klíčových aktérů v různých typech zařízení denní péče pro děti do 3 let a analyzovaly je společně se současnými diskusemi o rané péči a výchově v širších sociologických a pedagogických souvislostech. Výsledky výzkumu ohledně rané péče a výchovy v ČR jsme následné zpracovaly tak, aby je bylo možné zapojit do odborné profesní přípravy pedagogických kapacit na různých vzdělávacích úrovních.

 

Jeden z dílčích cílů projektu bylo aktivně podporovat zapojení daného tématu do výuky pedagogických VOŠ a SŠ. Pro učitelky a učitele pedagogických VOŠ a SŠ vznikl set výukových videí a pracovních listů prezentující klíčová témata projektu přizpůsobeného potřebám pedagogických VOŠ a SŠ. Videa obsahují záznamy reálných situací z dětské skupiny, jejich užití podléhá pravidlům, kterých cílem je chránit soukromí jak malých dětí, tak i personálu, a kvůli tomu tato videa nemohou být volně dostupná na internetu. Jak personál, tak i rodiče zaznamenaných dětí však souhlasili s tím, že záběry mohou být využity k výukovým účelům. Videa byla distribuována pedagogickým VOŠ a SŠ a rády je poskytujeme i jiným vzdělávacím institucím, které o ně projeví zájem. Pokud působíte ve vzdělávací instituci a máte zájem materiály pro svou výuku získat, obraťte se prosím na řešitelku projektu Mgr. Martinu Kampichler, Ph.D. (kampichler@ped.muni.cz). Materiály Vám můžeme poskytnout na základě vyplnění následujícího formuláře: (odkaz na dokument Podmínky využití výukových materiálů). Níže si můžete jako ukázky stáhnout první stránky pracovních listů.

Balíček výukových videí 01/22 obsahuje následující materiály:

Výuková videa:

3 – Aktivní naslouchání

4 – Podporující prostředí

5 – Pohodový průběh dne

6 – Hra dětí a funkce mateřské školy

7 – Hra jako prostředek rozvoje volní složky osobnosti dítěte

Pracovní listy:

PLVV3 – Aktivní naslouchání (ukázka)

PLVV4 – Podporující prostředí (ukázka)

PLVV5 – Pohodový průběh dne (ukázka)

PLVV6 – Hra dětí a funkce mateřské školy (ukázka)

PLVV7 – Hra jako prostředek rozvoje volní složky osobnosti dítěte (ukázka)

+ Podpora vyučujících

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info