Tým CRPV a PRVI

Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.

e‑mail:

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působila na katedrách Sociologie a Sociální práce a politiky na FSS MU. Výzkumně se zabývá ranou péčí a výchovou a sociologií dětství, s ohledem na reprodukci sociálních nerovností. Zaměřuje se na kvalitativní výzkum. V rámci projektu působí jako koordinátorka projektu a zabývá se analýzou současných diskuzí o rané péči a výchově v ČR. 


Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

e‑mail:

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU a pedagogiku na Filosofické fakultě MU. Výzkumně se zabývá vzděláváním dětí do tří let, rolí učitele v mateřských školách a sociálně znevýhodněnými dětmi v předškolním a primárním vzdělávání. V rámci projektu spolupracuje na realizaci etnografického výzkumu a je klíčovou osobou pro zapojení pedagogického úhlu pohledu do projektu, v rámci sběru dat, jejich analýzou a vypracování projektových výstupů.


doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

e‑mail:

Vystudovala sociologii a sociální politiku a práci na Fakultě sociálních studií MU. Ve výzkumu se zabývá sociálními nerovnostmi ve vzdělávání, především z hlediska genderu a etnicity. Působí jako lektorka v oblasti genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Je autorkou knihy Gender před tabulí a spoluautorkou knih S Genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých a Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. V rámci projektu koordinuje a realizuje etnografický výzkum v různých typech institucí rané péče a výchovy v ČR.


Mgr. Katarína Slezáková

Vystudovala sociologii na na Fakultě sociálních studií MU, kde pokračuje v doktorském studiu.  Výzkumně se zabývá sociální třídou, rasou/etnicitou a nerovností v raném vzdělávání a péči. V rámci projektu spolupracuje na etnografickém výzkumu, na analýze dat a na vzniku publikačních výsledků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info