Bez popisku

Svět dětí do tří let?

V současné době připravujeme knihu “Svět dětí do tří let?”. Shrnuje výsledky projektu s cílem oslovit jak odbornou, tak i laickou veřejnost, se záměrem sblížit různorodé světy rodičů, personálu a dětí. Předpokládaný termín publikace knihy v elektronické a tištěné podobě je červen 2022.

Publikace zahrnuje kromě úvodu a závěru následující kapitoly:

  • Svět politických debat, legislativních a programových koncepcí: Prezentuje klíčové milníky vývoje koncepce institucí denní péče pro děti do 3 let v ČR, vývoj legislativního rámce těchto institucí a klíčové diskuze spojené s těmito body.
  • Děti do tří let ve světě vrstevníků: Představuje klíčové výsledky projektového výzkumu (rozhovory a pozorování) týkající se každodennosti dětí v institucích denní péče pro děti do 3 let.
  • Svět ředitelek, učitelek a chův: Prezentuje klíčové výsledky projektového výzkumu (rozhovory) týkající se práce ředitelek, učitelek a chův v rámci institucí denní péče pro děti do 3 let.
  • Rozmanité světy rodičů: Prezentuje klíčové výsledky projektového výzkumu (rozhovory) týkající se očekávání rodičů vůči institucím denní péče pro děti do 3 let a jejich zkušeností.
  • Co by mohlo rodiče zajímat o světě institucí denní péče pro děti do 3 let: Shrnuje témata, která se v rámci rozhovorů s rodiči ukázala jako zvlášť důležitá, a představuje související informace, které by mohly rodičům pomoci vybrat instituci denní péče pro děti do 3 let a dobře zvládnout spolupráci s takovým zařízením.
  • Jak propojit světů rodičů a institucí denní péče pro děti do 3 let skrz partnerství a
    vzájemný respekt:
    Shrnuje informace, které mohou být užitečné pro personál institucí denní péče pro děti do 3 let, aby lépe rozuměl dnešní situací rodičů v širším společenském kontextu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info