Aplikace výsledků projektu PRVI

Mezi výsledky projektu patří: 

  • Dokumentární kniha, která prezentuje vybrané rozhovory z různých typů zařízení (vedení, personál, rodiče) a vybrané výsledky z etnografického výzkumu a z analýzy diskuzí
  • Články, které shrnují klíčové výsledky z analýz
  • Výuková videa a případné další výukové materiály
  • Koncepce a pilotní realizace předmětu Institucionální raná péče a výchova v ČR v sociologicko-pedagogických souvislostech na Pedagogické fakultě MU
  • E-learningová platforma, která prezentuje výukové a doprovodní materiály pro zapojení tématu do výuky na  pedagogických VOŠ a SŠ
  • Zmapování možnosti zavedení mezioborové specializace v oblasti rané péče a výchovy do nabízených kurikul na PedF MU

Výsledky výzkumu rozšíří možnosti pro zapojení tematické oblasti rané péče a výchovy do profesní přípravy (na úrovni VŠ, VOŠ a SŠ) a dalšího vzdělávání pedagožek a pedagogů. Pro kultivaci profesionálních kompetencí raných pedagožek a pedagogů je zásadní, aby součástí jejich profesní přípravy nebylo jen porozumění specifické pedagogické práci s dětmi do tří let, ale také širšímu společenskému kontextu.

Na Pedagogické fakultě vznikne vysokoškolský předmět Institucionální raná péče a výchova v ČR v sociologicko-pedagogických souvislostech, který bude využívat publikační výstupy z projektu a výuková videa jako studijní materiály. Bude ho možné absolvovat jak v rámci prezenčního a kombinovaného studia předškolní, speciální a sociální pedagogiky, tak i v rámci celoživotního vzdělávání.

Pro učitelky a učitele pedagogických VOŠ a SŠ bude k dispozici e-learningová sekce (v rámci webové prezentace projektu), která bude prezentovat výsledky projektu přizpůsobeného potřebám pedagogických VOŠ a SŠ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info