O rané výchově a péči

Překvapivě málo se reflektuje současná praxe v zařízeních rané péče a aktuální zkušenosti jejích uživatelů (dětí a rodičů). Oproti vývoji v jiných evropských zemích, kde se věková skupina dětí 0-3 let postupně stala také součástí pedagogického diskurzu, zůstala institucionální péče o děti do tří let v ČR hlavně záležitostí zdravotnické péče, tak jak to bylo zavedeno v průběhu padesátých až devadesátých let 20. století. Změny v rodinné politice v posledních letech (především možnost zkráceného čerpání rodičovského příspěvku) kladou větší důraz na rovné příležitosti mužů a žen a na podporu žen na pracovním trhu a - spolu s demografickými trendy - postupně zvyšují zájem o ranou institucionální péči. Novela školského zákona z roku 2016 navíc otevřela mateřské školy i pro dvouleté děti. Výsledkem těchto trendů je nárůst počtu rodičů dětí mladších tří let využívajících nějakou formu této péče. Tento vývoj s sebou přináší nové nároky na personál soukromých a veřejných institucí, které tyto služby poskytují (mateřské školy, dětské skupiny, mikrojesle), a současně se objevují otázky týkající se pedagogické kvality nabízených služeb a absence odpovídající odborné přípravy. Projekt se proto zaměřuje na sociologicko-pedagogický výzkum v oblasti rané péče a výchovy v ČR s cílem vypracovat výstupy, které budou následně využity při zlepšování nabídky profesní přípravy (na úrovni VŠ, VOŠ a SŠ) a dalšího vzdělávání pedagožek a pedagogů.

Užitečné linky a publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info