Bez popisku

O projektu PRVI

Projekt PRVI (Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České republice) se zaměřuje na inovativní výzkum, jehož cílem je přispět k rozšíření výzkumné oblasti rané péče a výchovy v českém pedagogickém diskurzu: Mapuje zkušenosti klíčových aktérů v různých typech zařízení denní péče pro děti do 3 let a analyzuje je společně se současnými diskuzemi o rané péči a výchově v širších sociologických, pedagogických a historických souvislostech. Pomocí výsledků výzkumu implementuje téma rané péče a výchovy do odborné profesní přípravy pedagogických kapacit, a to jak na úrovni vysokoškolského studia, tak na úrovni celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a aktivně podporovat zapojení daného tématu do osnov pedagogických VOŠ a SŠ. Projekt PRVI je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA

Díky projektu vznikne sociologicko-pedagogická interdisciplinární spolupráce mezi Katedrou primární pedagogiky Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání. Výsledky výzkumu budou tvořit základ pro koncepci VŠ předmětu, který podstatným způsobem rozšíří nabídku výuky PedF MU v oblasti rané péče a výchovy. Díky tomu se propojí inovativní multidisciplinární výzkum a odborná příprava pedagožek a pedagogů, kteří mají zájem o práci s dětmi do 3 let. Dostupnost tohoto předmětu v rámci celoživotního vzdělávání zároveň umožní předmět absolvovat v rámci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků.

Výchozím bodem projektu je absence tématu rané péče a výchovy (dětí do 3 let), jak v českém pedagogickém diskurzu, tak v odborné profesní přípravě preprimárních pedagogů  (srov. např. Průcha a kol. 2016, Syslová a Najvarová 2012). Překvapivě málo se reflektuje současná praxe v zařízeních rané péče a aktuální zkušenosti jejích uživatelů (dětí a rodičů). Oproti vývoji v jiných evropských zemích, kde se věková skupina dětí 0-3 let postupně stala také součástí pedagogického diskurzu, zůstala institucionální péče o děti do tří let v Česku hlavně záležitostí zdravotnické péče a psychologického výzkumu, tak jak to bylo zavedeno v padesátých až devadesátých letech 20. století.

Projekt se zaměří na inovativní výzkum, jehož cílem je přispět k rozšíření výzkumné oblasti rané péče a výchovy v českém pedagogickém diskurzu: Zmapuje zkušenosti klíčových aktérů v různých typech zařízení denní péče do 3 let a zanalyzuje je společně se současnými diskuzemi o rané péči a výchově v širších sociologických, pedagogických a historických souvislostech. Pomocí výsledků z výzkumu chce implementovat téma rané péče a výchovy do odborné profesní přípravy pedagogických kapacit, a to jak na úrovni vysokoškolského studia, tak na úrovni celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a aktivně podporovat zapojení daného tématu do osnov pedagogických VOŠ a SŠ.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info