Odborné články

Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context

Článek autorek Mgr. et Mgr. Lucie Grůzové Ph.D. a doc. PhDr. Zory Syslové, Ph.D. vyšel v tematickém číslu Changes of pre-primary and primary education časopisu Pedagogika. Text představuje aktuální výsledky z rozhovorů s matkami využívající služby péče o děti do tří let. Kvalitativní studie z hloubkových rozhovorů odkryla širokou škálu motivů dvanácti oslovených matek, které rozhodují o umístění svého dítěte do institucionální péče o děti do tří let (dětská skupina, třída pro dvouleté děti při mateřské škole).

Předložená studie přináší do odborného diskurzu pohled na institucionální péči a vzdělávání dětí do tří let. Autorky v úvodu přibližují kontext péče o děti ve věku do tří let v České republice a komparují jej se situací v zemích Evropské unie. Jádrem příspěvku se stal pohled rodičů na zařízení pro děti do tří let v České republice. Kvalitativní sonda odpovídá na otázku „Jak rodiče vnímají zařízení pro děti do tří let?“. Hloubkové rozhovory odkryly širokou škálu motivů oslovených matek, které rozhodují o umístění dítěte do tří let do institucionální péče. V konečném důsledku se však podřizují potřebám potomků. Situace u sledovaného vzorku je v mnoha ohledech srovnatelná se zahraničními studiemi, přestože situace těchto služeb v České republice je specifická svým historickým vývojem.

Celé číslo je možné číst online ZDE.

Dětská skupina jako kolektivita

V Sociologickém časopisu vyšel článek Lucie Jarkovské a Kataríny Slezákové "Dětská skupina jako kolektivita" z projektu PRVI. Text se věnuje vrstevnickým vztahům batolat v zařízení denní péče.

Cílem této studie je prozkoumat každodenní život v zařízeních denní péče a kulturu vrstevnických vztahů, které se tam rozvíjejí. Interdisciplinární studie dětství jej vnímají jako sociální konstrukt oddělitelný od biologické nezralosti a popisují odlišný styl socializace batolete s vrstevníky. V tomto paradigmatu je účast na kulturních rutinách zásadní pro pochopení socializace dítěte. Na základě etnografických pozorování ve dvou zařízeních a rozhovorů s učitelkami a rodiči zkoumáme vztahy mezi vrstevníky, sociální rutiny a vytváření kolektivity. Zaměřujeme se na perspektivu dospělých a jejich vnímání dětského kolektivu a na významy dětských interakcí. Analýzy odhalují, že kromě socializace v hierarchických vztazích s dospělými se také aktivně podílejí na kulturní reprodukci prostřednictvím interpretace významů. To, co představuje „hru“ při socializaci s dospělými, se stává „něčím skutečným“, když k tomu dochází mezi fyzickými a kognitivními rovnocennými partnery. Interakce s vrstevníky v zařízení denní péče umožňuje dítěti zažít kolektivní „MY“, jehož prostřednictvím pak může ovládat dospělé. Vytváření kolektivity však závisí na jejich podmínkách, které jsou vhodné pro malé děti a batolata.

Celý článek k pročtení ZDE.

Popularizační články

Děti do tří let – nutnost, nebo výzva?


Článek má za cíl ukázat, že děti do tří let již v mateřských školách jsou, a je potřeba přemýšlet spíše nad kvalitním přístupem a programem pro tyto děti než nad bojem proti jejich zařazování. 

Časopis si můžete předplatit ZDE.

Konec dětským skupinám, zpátky do jeslí!

Přečtete jsi co si naše výzkumnice Martina Kampichler a Lucie Jarkovská myslí o připravované novelizaci péče o děti do tří let.

Čtěte více na na online portálu A2Alarm.

Tajný život batolat

V časopisu Heroine vyšel článek Lucie Jarkovské "Tajný život batolat aneb Jak žijí děti v jeslích". Článek se zaměřuje na sociální život batolat v zařízení denní péče a používá přitom poznatky nabyté v rámci projektu PRVI (Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České republice), který vznikl za podpory Technologické agentury ČR v programu ÉTA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info