PRVI v roce 2019: Aplikační garanti

V průběhu prvního roku projektu jsme se soustředili hlavně na nastavení opěrných bodu, které tvoří základ pro práci na aplikovaných výsledcích. Šlo především o zahájení spolupráce s aplikačními garanty, přípravu a zahájení etnografického výzkumu, přípravu a zahájení analýzy současných diskuzí o rané výchově a péči v ČR, vytvoření webové prezentace Centra pro ranou výchovu a péči na PedF MU, vytvoření prvního popularizačního článku a sestavení podkladů pro rozhodování o zavedení dvousemestrální specializace v oblasti rané výchovy a péče na PedF MU. Kromě toho jsme se zúčastnili několika domácích a zahraničních konferencí, kde jsme prezentovali záměry projektu a získávali zpětnou vazbu. V této sérií aktualit vás provedeme jednotlivými aktivitami v minulém roce a začneme spoluprací s partnermi projektu.

Katarína Slezáková

Bez popisku

Zásadním pilířem úspěchu projektu je spolupráce s aplikačními garantmi, kterými jsou vybrané střední pedagogické školy. Spolupráce se vztahuje k vytvoření e-learningové platformy, která výsledky projektu zpřístupní pro učitelky a učitele pedagogických VOŠ a SŠ tak, aby mohli zapojit oblast rané výchovy a péče do výuky. Cílem spolupráce v prvním roce bylo upřesnit v tomto ohledu potřeby učitelek a učitelů a společně konzultovat a testovat naše nápady a návrhy pro adekvátní sekci webových stránek Centra pro ranou výchovu a péči na PedF MU.

V rámci spolupráce jsme uspořádali workshop, do kterého se zapojily nejen vyučující klíčových předmětů, ale také dvě ředitelky mateřských škol, které mají se zapojením dvouletých dětí zkušenost. Proběhla také setkání s partnery, formu rozsáhlého rozhovoru, v rámci kterého jsme probraly témata spojená s e-learningovou platformou a diskutovaly možnosti vytvoření výukových materiálů. Z konzultací s partnerskými organizacemi vyplynuli závěry pro další spolupráci na projektu.  Mimo jiné, jsme se dohodly, že nabídneme dotazník s předvýběrem, na základě kterého relevantní školy vyjádří své priority k obsahové stránce e-learningového kurzu.

Téma, které se v průběhu roku objevovalo opakovaně, je spolupráce mateřských škol s rodiči a v této souvislosti i odlišná vzájemná očekávání a představy o této spolupráci, které se zvlášť u dvouletých dětí jeví jako klíčové.  Toto téma chceme proto sledovat detailněji v rámci etnografického výzkumu a v rámci analýzy současných diskusí o rané výchově a péči v ČR. Co se dělo v těchto dvou aktivitách projektu v roce 2019 se dozvíte v některém z dalších dílů tohoto seriálu aktualit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info