PRVI 2020: Tvorba výukových materiálů pro pedagogické SŠ a VOŠ

Tvorba výukových materiálů pro pedagogické SŠ a VOŠ je jedním z hlavních výstupů PRVI, proto jsme rády, že jse nám podařilo zahájit práci na jejich přípravě už ve druhém roce projektu. Kvůli nečekané situaci kolem pandemie Covid-19 a souvisejícím omezením v cestování na zahraniční konference se vytvořil prostor pro práci na výukových videjích.

2. 2. 2021

Bez popisku

V průběhu roku se podařilo natáčet hry dětí ve vnitřních prostorách DS a venku. Bohužel vzhledem k uzavření DS a zpřísněným pravidlům z důvodu COVID-19 natáčení neprobíhala v původně plánovaném plném rozsahu. Ze strany aplikačních garantů jsme dostaly podnět, abychom v rámci videí využily nejen natočené, ale zároveň i animované prvky. Tento přístup navíc umožňuje tematizovat a zobrazovat např. i nepříjemné emoce nebo vypjaté emoční situace bez toho, aby byla ohrožena důstojnost zúčastněných osob. V současné době hledáme řešení, jak tento nápad zrealizovat.

Momentálně disponujeme devíti scénáři pro videa, týkající se adaptace, komunikace s rodiči, hry, denní rutiny, atď. V rámci tvorby pilotního videa byli osloveni partneři, kteří poskytli k videím zpětnou vazbu. Z této výměny pak vzešly pracovní listy pro studenty (žáky) a podklady pro učitele. V tvorbě videjí budeme pokračovat i v posledním roce projektu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info