PRVI 2020: Etnografický výzkum v zařízeních denní péče

Druhý rok projektu se nesl také v znamení etnografickéé práce v terénu. Sběr dat byl v tomto roce skompletován a to i navzdory komplikované situaci spojené s pandemickými opatřeními, které stěžili přístup do jednotlivých institucí denní péče. Jak jsme si s tím poradili si můžete přečíst níže.

13. 1. 2021

Bez popisku

Původním cílem etnografie (podle návrhu projektu) bylo zachytit (pozorováním a rozhovory) současnou různorodost existujících zařízení ve své základní podobě. K tomu účelu jsme chtěly zapojit různé typy zařízení: soukromá dětská skupina, zařízení navazující na veřejné jesle, mikrojesle, mateřská škola, která z provozních důvodů musí brát dvouleté děti, mateřská škola, která zřídila zvláštní třídu pro dvouleté děti, apod. Kromě toho jsme chtěly fungování těchto zařízení pochopit i v kontextu různých lokalit, ve kterých se nacházejí (větší a menší města, menší obce).

V lednu 2020 jsme uskutečnily pozorování v dětské skupině pro děti od 1 do 4 let fungující ve velkém městě a realizovaly jsme zde také rozhovory s ředitelkou, třemi lektorkami a čtyřmi rodiči. Tato pozorování se zaměřila především na spontánní dětskou hru a interakce mezi dětmi. Naším cílem bylo získat data k analýze fungování vrstevnické skupiny a specifik vrstevnické skupiny dětí mladších tří let. Dále jsme se na začátku roku snažily oslovit veřejně financovanou dětskou skupinu ve velkém městě, která ve svém provozu navazovala na dřívější veřejné jesle.  Zařízení má tři různá pracoviště. Poté, co jsme získaly souhlas zřizovatele, jsme kontaktovaly jednotlivá zařízení. První zařízení, které jsme oslovily v únoru 2020, se nechtělo zúčasnit. Jako důvod vedoucí vychovatelka uvedla personální poddimenzovanost - zařízení tedy nemělo kapacitu věnovat se projektu. Pokusily jsme se navázat spolupráci s dvěma dalšími pracovišti.  V tomto období pak přišla první vlna pandemie. Jedno zařízení navrhlo možnost spolupráce na podzim. V září ale opět přišlo zpřísnění opatření, které znemožnilo návštěvu zařízení, a ani personál už nebyl otevřen rozhovorům.

Z důvodu pandemie COVID-19 tedy další sběr dat už probíhal pouze prostřednictvím rozhovorů a to ve 3 dalších druzích zařízení: Dvě státní mateřské školy a jedny mikrojesle. V MŠ v malé obci (která z provozních důvodů musí brát dvouleté děti), stejně jako v MŠ v menším městě (která má mimo jiné zkušenost se zřizováním zvláštní třídy pro menší děti) jsme vyzpovídaly jak ředitelku, tak učitelky, které mají zkušenost s prací s dětmi pod tři roky. Obě tato zařízení jsou klasickými mateřskými školami, které mohou brát děti od 2 let, přičemž v pohraniční obci má školka dvě třídy a jednu z nich navštěvují děti dvou a tříleté a v menším městě na Jižní Moravě má školka mj. jednu třídu věkově smíšenou, zahrnující děti od 2,5 do 7 let. Dále bylo navázáno spojení s mikrojeslemi ve velkém městě, kde se uskutečnil rozhovor s panem ředitelem a chůvou. Rozhovory s rodiči pro karanténu v mikrojeslích již neproběhly.

Podařilo se nám tedy do našeho sběru dat zapojit téměř všechny druhy zařízení, které jsme plánovaly, ale ne ze všech máme data z pozorování. Přes toto omezení se nám podařilo získat data s vysokou relevancí pro projekt, které nám bez problému dovolí splnit plánované výstupy projektu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info