PRVI v roce 2019: Příprava a zahájení analýzy současných diskusí o rané výchově a péči v ČR

Analýza stávajícií diskuze je jedným ze stěžijných zdrojů pro projekt PRVI. Umožňuje nám pochopit, jak je raná péče  a vzdělávání vnímáno, co je od něj očekáváno a pro koho je určené. Otázky, které si klademe souvisí s tím  proč je nebo není důležité, aby systém poskytl řešení pro tuto věkovou skupinu,  jaká je adekvátní forma systémového řešení a zapojení pro tuto věkovou skupinu, jak se toto systémové řešení prezentovalo v době státního socialismu, jak se prezentuje v současných diskusích a jak tyto argumentace na sebe navazují.

3. 3. 2020

Zdroj: ČTK

Co budeme analyzovat?

Ještě před zahájením projektu byl  přijat návrh na zrušení novely školského zákona, která zajišťovala od roku 2020 místa v MŠ pro děti od dvou let. Vzhledem k tomu jsme se rozhodly analýzu těchto diskusí soustředit na vzniklou veřejnou diskusi, jak na jaře 2018, když návrh vznikl a byl medializován, tak i v návaznosti na přijetí tohoto návrhu o zrušení novely. Jako další klíčový moment se ukázal návrh ministryně práce a sociálních věcí propojit dětské skupiny a mateřské školy jako navazující instituce v rámci uceleného systému rané výchovy a péče, přičemž si tyto dvě instituce by si neměly konkurovat, ale na sebe navazovat. Kromě toho se budeme věnovat i historické analýze relevantních dokumentů z období před rokem ´89, jako například  např. Mateřská škola spolupracuje s rodinou : pomocná kniha pro střední pedagogické školy a učitele na mateřských školách (1982); nebo Metodika výchovné práce v jeslích a mateřských školách (1986).

Co jsme už stihli minulý rok?

Rok 2019 by zejména ve znamení sběru dat. Shromažďovali jsme novinové články, články relevantních zájmových skupin, odborné popularizační články s různým zaměřením - např. ze serveru psychologie.cz -, internetové články, petice, videonahrávka slyšení v Senátu k tématu umístění dětí od dvou let do MŠ atd. Navíc se sběr materiálů soustředil na historickou kontextualizaci daných diskusí, které nám umožní porozumět např.  roli rodičů, tak i tomu, jaké (pedagogické, sociální a případně další) funkce má plnit institucionální péče pro děti do 3 let.  V této souvislosti jsme se v uplynulém roce věnovaly především sběru historických relevantních zdrojů, které dokumentují jednak funkce institucionální péče pro děti do 3 let v době státního socialismu a jednak role rodičů v rámci tohoto systému, a tím umožňují sledovat proměny těchto bodů v posledních 30 let.

Co se nám už podařilo?

Vedlejší výsledek sběru a zpracování těchto informací tvoří kapitola ve sborníku Parental Involvement in ECE around the World, který v současné době připravují editorky Susanne Garvis, Heidi Harju-Luukkainen, Alicja Renata Sadownik a Sivanes Phillipson a vyjde v roce 2020 v nakladatelství Routledge.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info