PRVI v roce 2019: Popularizační článek “Děti do tří let – nutnost, nebo výzva?"

Článek  vyšel v časopise Speciál pro MŠ (5/2019), který je součástí časopisu Řízení školy (Wolters Kluwer).  Je určen ředitelům, pedagogickým pracovníkům a pedagogům a vychází šestkrát ročně.  Sekce Aktuálně, kam článek spadá, upozorňuje na palčivé problémy, rozpoutává diskusi a hledá řešení. Autorka článku je Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová PhD.

13. 3. 2020

Z workshopů pořádaných pro mapování terénu vyplynul problém různorodého přijetí dětí do tří let v mateřských školách z pozic učitelů a ředitelů, takže jsme se rozhodly na toto téma zaměřit, což reaguje také na bouřlivou diskuzi na konferenci v Praze ke 150. výročí mateřské školy.

Článek má za cíl ukázat, že děti do tří let již v mateřských školách jsou, a je potřeba přemýšlet spíše nad kvalitním přístupem a programem pro tyto děti než nad bojem proti jejich zařazování. Článek se snaží poukázat na historický vývoj tohoto přístupu k dětem do tří let v České republice a jeho nutným inovováním díky novým poznatkům pedagogiky a psychologie raného dětství. Proto jsme se rozhodly zaměřit první článek spíše na ředitele a ředitelky mateřských škol a jiných zařízení a na pedagogické pracovníky a až v druhé řadě se zaměříme na rodiče. 

 

Časopis si můžete předplatit ZDE.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info