Příspěvek na konferenci ČAPV 2020: "Hrajeme si spolu nebo vedle sebe? Socializace dětí do tří let"

Na  XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii výzkumu“ prezentovali naše výzkumnice Lucie Jarkovská a Katarína Slezáková příspěvek "Hrajeme si spolu nebo vedle sebe? Socializace dětí do tří let v zařízeních denní péče". Konferenci připravil ČAPV v spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

22. 9. 2020

Příspěvek prezentoval výsledky výzkumu v projektu PRVI. Cílem projektu je, mimo jiné, také prozkoumávat premisy formující názory na přítomnost dětí mladších tří let v zařízeních denní péče. Příspěvek na konferenci ČAPV byl založen na etnografických pozorováních batolat (2 - 3 roky) ve 3 zařízeních denní péče a na rozhovorech s učiteli a rodiči. Zkoumali jsme vzájemné interakce mezi dětmi a formování kolektivity v zařízení.  Vycházeli jsme z interdisciplinárních studií dětství: dětství vnímáme jako sociální konstrukt, nezaměnitelný s biologickou nezralostí, která je univerzální. Děti a dětskou kulturu považujeme za hodnou zkoumání samé o sobě, přičemž děti nevnímáme jako pasivní subjekty, ale jako aktivní participanti v tvorbě jejich kulturního a sociálního světa. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info