Článek v časopisu Early Years

Vyšel článek Martiny Kampichler (členka týmu CRVP) "Autonomous and responsible? Parental rationalities for their involvement in ECEC in the Czech Republic" v časopisu Early Years.

24. 8. 2021

Bez popisku

Abstrakt: Tento článek zkoumá různé důvody pro zapojení rodičů do vzdělávání a péče o jejich děti v raném dětství. Vychází z Foucaultovy governmentality a kontextu transformujícího se a diverzifikujícího českého předškolního systému, analyzuje racionalitu rodičů pro jejich zapojení do předškolního vzdělávání a péče a diskutuje o jejich vztahu k neoliberálnímu ideálu odpovědné autonomní rodiny. Analýzou dat z rozhovorů s rodiči v šesti zařízeních předškolního vzdělávání a péče s různými charakteristikami identifikuje pět důvodů pro zapojení rodičů a ukazuje, jak neoliberální procesy odpovědnosti a autonomizace hrají ústřední roli v (de)legitimizaci těchto rodičovských racionalit. Úvahy o tom, jak racionalita zapojení rodičů získá nebo ztratí legitimitu ve vztahu k dominantním normám a ideálům, pomáhá studentům a praktikům předškolního vzdělávání a péče porozumět tomu, jak se mohou sociální nerovnosti potenciálně zhoršovat podporou/očekáváním určitých forem zapojení rodičů do vztahů rodičů a zařízení předškolního vzdělávání a péče.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info